Teknamotor na FacebookTeknamotor na Youtube
Skorpion Teknamotor
SE ALLE ENHETER

TILBUD: STASJONÆRE FLISHUGGERE

Beskrivelse av enheten

Flismaskinen Skorpion 350 EB er en stasjonær trommelflismaskin som brukes til å male opp sagflis med flat overflate, rundholt, forskjellige typer sagbruks- og møbelproduksjonsavfall med bredde på opptil 350 mm.

Styringssystemet er basert på styreskap som er satt opp med følgende funksjoner: på/av, driftskontrollenhet, registrering av overbelasting og driftstans. Oppskjæringssystemet er basert på en trommel med 2, 3 eller 4 skjærekniver ved behov. En sikt anvendes i flismaskinkonstruksjon for å sikre kvalitet og likhet på oppmalte avfall. Forsvarlig antall kniver på trommelen samt diameter på hull i den anvendte sikten gjør det mulig å få avfall oppmalt i ønsket størrelse. Avfall føres inn i innmatingsbordet ved hjelp av to tannete ruller som drives av girmotorer. Maskinen drives av elektromotor på 37 kW. Flismaskinen er utstyrt med elektronisk driftskontrollenhet som automatisk forebygger overbelasting av oppmalingssystemet ved en midlertidig driftstans av innmatingsanlegg.

Flismaskinen Skorpion 350 EB kan brukes med både transportbånd og vibrerende transportører. Elementært utstyr utgjør flismaskin, styringsskap, og innmatings- og mottakstransportører ved behov.

Oppmalte avfall kan direkte forbrennes i ovn eller benyttes som råvære til papir- og møbelplateproduksjon. Etter å hå blitt finmalt med hammermølle kan de brukes til produksjon av brikett og pellets.

 

 

Spesifikasjoner

MODELL

SKORPION 350 EB

Størrelse (L x B x H) [mm] 1950 x 1000 x 1260 (+400)*
Vekt [kg] 1520**
Kniver [stykker]

2 skjærekniver + 1 motkniver
3 skjærekniver + 1 motkniver
4 skjærekniver + 1 motkniver

Innmatingshastighet [mb/min] opptil 33
Kapasitet [m3/h] opptil 12
Bredde på oppmalt avfall [mm] fra 20 til 30
fra 15 til 25
fra 10 til 15
Innmatingsbord (B x H) [mm] 350 x 120
Trommeldiameter [mm] 420
Hastighet på trommelrotasjon [rpm] 500
Innmating bånd- eller vibrerende transportør
Kraft på hovedmotoren [kW] 37
Kraft på innmatingsmotorer [kW] 2 stykker x 1,5
Kraft på motorer ved mottakstransportør [kW] 1,1 (1,5)

()* – forhøyningskonstruksjon.
()** – weight depends on equipment installed.

 


Équipement standard:

  • Armoire de commande.
  • Système électronique contre le surcharge ment.


Équipement optionnel:

  • Distributeur de chargement.
  • Distributeur de réception.
  • Régulation de la vitesse de chargement.

spør om enheten

TEKNAMOTOR 2019
implementering:dwarazy.com
opp